Mini plantes

De nos serres à Yvorne


OPUNTIA MICRODASYS ALBA

OPUNTIA MICRODASYS ALBA
ø Pot : 6 cm Hauteur : -

OPUNTIA RUFIDA

OPUNTIA RUFIDA
ø Pot : 6 cm Hauteur : -
Blanc - jaune

PEPEROMIA ROTUNDIFLIA

PEPEROMIA ROTUNDIFLIA
ø Pot : 6 cm Hauteur : -

PILEA NUMMULARIFOLIA

PILEA NUMMULARIFOLIA
ø Pot : 6 cm Hauteur : 8 cm
Glauca

PILEA PEPEROMIODES

PILEA PEPEROMIODES
ø Pot : 6 cm Hauteur : -

RHIPSALIS CLAVATA

RHIPSALIS CLAVATA
ø Pot : 6 cm Hauteur : -

SANSEVERIA CYLINDRICA

SANSEVERIA CYLINDRICA
ø Pot : 6 cm Hauteur : -
Spaghetti

SANSEVERIA TRIFASCIATA

SANSEVERIA TRIFASCIATA
ø Pot : 6 cm Hauteur : 10 cm

SAXIFRAGA STOLONIFERA

SAXIFRAGA STOLONIFERA
ø Pot : 6 cm Hauteur : -
Tricolor

SEDUM LINEARE

SEDUM LINEARE
ø Pot : 6 cm Hauteur : 8 cm
Silver star

SEDUM SIEBOLDI

SEDUM SIEBOLDI
ø Pot : 6 cm Hauteur : 8 cm
Vert

SELAGINELLA APODA

SELAGINELLA APODA
ø Pot : 6 cm Hauteur : 10 cm

SELAGINELLA APODA

SELAGINELLA APODA
ø Pot : 10.5 cm Hauteur : 10 cm

SOLANUM PSEUDOCAPSICUM

SOLANUM PSEUDOCAPSICUM
ø Pot : 6 cm Hauteur : -

SPATHIPHYLLUM CHOPIN MINI

SPATHIPHYLLUM CHOPIN MINI
ø Pot : 6 cm Hauteur : 25 cm

TRADESCANTIA ALBIFLORA

TRADESCANTIA ALBIFLORA
ø Pot : 6 cm Hauteur : -
Tricolor

TRADESCANTIA NANOUK

TRADESCANTIA NANOUK
ø Pot : 5.5 cm Hauteur : -

TRADESCANTIA PURPLE JOY

TRADESCANTIA PURPLE JOY
ø Pot : 6 cm Hauteur : -

VRIESEA CONCHITA

VRIESEA CONCHITA
ø Pot : 6 cm Hauteur : 20 cm

VRIESEA DELICATULA

VRIESEA DELICATULA
ø Pot : 6 cm Hauteur : -